Enstrüman Öğreniminin Çocukların Bilişsel Gelişimine Etkisi

Geçmişten bugüne birçok düşünür, yazar ve lider müziğe büyük önem vermiştir. Beethoven müzik için ‘‘Her bilgelik ve felsefeden daha yüksek esin verir.’’ şeklinde söz etmişken Einstein ‘‘Ben sıklıkla müzikle…

Çocuklarda Duygu Düzenleme Becerisi ve Stratejileri

Her birey bilgiyi işleme sürecinde, herhangi bir durum, düşünce veya nesneyi algılarken, karar alırken, yaşadıklarına karşı tepki verirken belli ölçüde duygularından etkilenir. Pozitif duyguların bireyin günlük…

Çocuklarda Bilişsel Gelişim

Biliş (bk. cognizance), zihinsel veya davranışsal aktivitelerin kendi kendinin rehberliğinde düzenlenmesi için var olan temel mekanizmadır. Bilişsel süreçler birbiriyle ilişkili olabilir çünkü biri diğerine daya…

Bebeklerde Yardım Davranışı

Paylaşma, yardım etme gibi toplum yanlısı davranışlar (bk. prosocial behaviours) sosyal etkileşimlerde temel rol oynamaktadır. Özellikle enstrümantal yardım  (başkasının erişemediği bir şeye ulaşabilme…

Çocuklarda Adalet Algısı

 “Çocuklar adaleti nasıl algılar? Eşitlikten yana mıdırlar, bencilce mi karar verirler?” Bu sorulara cevap arayan Waterloo Üniversitesi, Psikoloji Bölümü araştırmacıları yaptıkları çal…

Çocuklarda Dil Gelişimi

Ebeveyn dili (bk. parental language), çocukların dil gelişimindeki en önemli faktörlerden biridir.  Bu dil biçimi uluslararası standartlarda; yüksek perdeden (yüksek ses…