Biz, Gelişim Psikolojisi alanında deneyim sahibi, bebeklerin ve çocukların akademik, bilişsel ve dil gelişimi üzerine araştırma ve sosyal sorumluluk projeleri yürüten, çocuklara, ailelere ve eğitimcilere yönelik bilimsel bulgulara dayalı etkinlikler (örn. eğitimler, seminerler, çalışma grupları) düzenleyen bir ekibiz. Bilgi ve deneyimlerimizi sizinle paylaşmak ve tasarladığımız bilimsel araştırmalarda ve düzenlediğimiz etkinliklerde sizleri de aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz!

Ekibimiz


undefinedBeyza Ş. Ateş

Lab Direktörü

Dr. Öğretim Üyesi, Psikoloji
atesbe@mef.edu.tr

MEF Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, sırasıyla 2010 ve 2016 yıllarında olmak üzere, Koç Üniversitesi’nde, Gelişim Psikolojisi alanında tamamlamıştır. Lisans derecesini 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nden almıştır. Lisans yıllarında Middlesex Üniversitesi’nde (Londra) Dil Psikolojisi ve Bilişsel Psikoloji alanlarında çeşitli çalışmalara katılmıştır. Bebeklik, okul öncesi ve ilk okul dönemindeki akademik-bilişsel gelişimi ve dil gelişimini bireysel ve aile, mahalle, okul gibi çevresel etkenleri göz önünde bulundurarak gözlemsel ve deneysel yöntemler aracılığıyla incelemektedir. Bebeklik ve okul öncesi dönemde referans verme becerileri, ilk kelime öğrenimi, ilk okur-yazarlık aktiviteleri (örn. çocukla birlikte kitap okuma, anlatılar) , enformel (ev) ve formel (okul) eğitim ortamlarının özellikleri araştırma konuları arasında yer almaktadır.


undefinedBihter Kızılkaya

Koordinasyon Ekip Lideri
MEF Üniversitesi, Psikoloji, Lisans Öğrencisi

kizilkayae@mef.edu.tr

Bebeklik ve okul öncesi dönemde sosyal-duygusal gelişim, toplum yanlısı davranışlar (prosocial behaviors), alternatif eğitim yaklaşımları; yetişkinlerde liderlik ve motivasyon ile ilgilenmektedir. Ebeveynlik stilleri ve liderlik arasındaki ilişki üzerine çalışmaktadır.


undefined Burcu Akpınar

Koordinasyon Ekibi
MEF Üniversitesi, Psikoloji, Lisans Öğrencisi

akpinarb@mef.edu.tr

Okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal biliş süreçlerini gelişimsel perspektifle incelemektedir.


undefinedNas Çay

Koordinasyon Ekibi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Yüksek Lisans Öğrencisi

cayk@mef.edu.tr

Çocuklarda dil gelişimi, özellikle kelime öğreniminde ebeveynlerin rolü konusuyla ilgilenmektedir. İkinci lisansının PDR olması çocukların akademik, bilişsel ve sosyal-gelişimi üzerinde okul iklimi ve aile tutumlarının etkisi üzerindeki çalışmalara yoğunlaşmasını sağlamıştır.


Bize Destek Veren İşbirlikçilerimiz

undefinedEbru Herkeser

Lab Gönüllüsü, Tasarımcı

ebruherkeser@gmail.com

Işık Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde öğrenim görmektedir. Ön lisansını 2018 yılında, Marmara Üniversitesi Basım ve Yayın Teknolojileri alanında tamamlamıştır. Ön lisans yıllarında, Linker Creative Ajans’ta marka yönetimi ve grafik tasarım departmanında stajyerlik yapmıştır. Planladığı kariyer hedefi doğrultusunda, 3D modelleme ve animasyon, kullanıcı arayüz tasarımı, hareketli grafik tasarım, sergileme tasarımı, stüdyo fotoğrafçılığı, video ve ses kurgulama, karma gerçeklik teknolojileri gibi alanlarda kendisini geliştirmekte, aynı zamanda freelance olarak hizmet vermektedir.


Önceki Üyelerimiz

undefinedNihal Çiftçi

Lab Koordinatör Yardımcısı
İstanbul Üniversitesi, Psikoloji, Lisans Mezunu

nihalciftci@ogr.iu.edu.tr

Çocuklarda kelime öğrenimi, dil edinimi ve insan-yapay zeka etkileşimi konularına ilgi duymaktadır. Ekran kullanımının ebeveyn-çocuk etkileşimindeki rolü hakkında çalışmalar yapmaktadır.


undefinedEda Yazar

Lab Koordinatör Asistanı
MEF Üniversitesi, Psikoloji, Lisans Öğrencisi

yazare@mef.edu.tr

Çocuklardaki okul öncesi sosyo-duygusal gelişim ve ebeveynlik tutumlarına ilgi duymaktadır.


undefinedFeyza Yılmaz

Işık Üniversitesi, Klinik Psikoloji, Yüksek Lisans Öğrencisi

yilmazfe@mef.edu.tr

Çocuklarda hikaye anlatımı yoluyla kelime öğrenme süreçleri üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Engelli çocukların bilişsel süreçlerine de ilgi duymaktadır.


undefinedMelike Nilifer

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Psikoloji, Yüksek Lisans Öğrencisi

niliferm@mef.edu.tr

Çocuklarda oyun davranışlarının dil gelişimi üzerindeki etkileriyle ilgilenmektedir. Araştırmalarında -mış gibi oyun (pretend play) davranışlarının anlatı becerileri (narrative skills) ile olan ilişkisini incelemektedir.