B.A.L. bünyesinde yürütülen araştırma projelerimiz hakkında güncel bilgilere buradan ulaşabilirsiniz!


Güncel Projelerimiz


Yayınlarımız

  • Ateş, Ş. B. & Küntay, A. (2018). Referential interactions of Turkish-learning children with their caregivers about non-absent objects: Integration of non-verbal devices and prior discourse. Journal of Child Language, 45 (1), 148-173.
  • Ateş, Ş. B. & Küntay, A. (2018). Socio-pragmatic skills underlying language development: Boundaries between typical and atypical development. In A. Bar-On & D. Ravid (Eds.), Handbook of Communication Disorders: Theoretical, Empirical, and Applied Linguistic Perspectives. Berlin: De Gruyter Mouton.
  • Ateş, Ş. B., Demir, Ö. E., & Küntay, A. (2016). Children’s referential choices in Turkish: Experimentally elicited and conversationally occasioned determinants. In B. Haznedar & N. Ketrez (Eds.), The Acquisition of Turkish in Childhood (TİLAR Series) (pp. 153-175). Amsterdam: John Benjamins.
  • Ateş, Ş. B. & Küntay, A. (2016). Sosyal-edimsel dil ve iletişim becerilerinin gelişimi: Bebeklikte tipik ve atipik sosyal-bilişsel süreçler. In M. Irak (Ed.) Davranış Bozuklukları ve Biliş (pp. 97-138). İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları.
  • Ateş, Ş. B. & Küntay, A. (2015). Children’s sensitivity to caregiver cues and the role of adult feedback in the development of referential communication. In L. Serratrice & A. Shanley (Eds.), The Acquisition of Reference (TİLAR Series) (pp. 241-262). Amsterdam: John Benjamins.
  • Küntay, A., Nakamura, K., & Ateş, Ş. B. (2014). Crosslinguistic and crosscultural approaches to pragmatic development. In D. Matthews (Ed.), Pragmatic Development in First Language Acquisition (TİLAR Series) (pp. 317-342). Amsterdam: John Benjamins.