Ebeveyn dili (bk. parental language), çocukların dil gelişimindeki en önemli faktörlerden biridir.  Bu dil biçimi uluslararası standartlarda; yüksek perdeden (yüksek sesle, çocuğun ilgisini çekerek), yavaş tempoda ve abartılı tonlama özelliklerine sahip olarak tanımlanmıştır.  Ebeveyn dili ilk etapta “bebek konuşması” olarak isimlendirilerek kolay bir fonoloji ve dil bilgisi ile az ve basit sözcükler kullanılarak yapılan bir konuşma olarak gösterilmiştir.  Bunun yanında direkt olarak çocuğa yönelik bir konuşma olması gerekmektedir.  Yapılan araştırmalar diyalog sırasında sırayla konuşulmasının ve ebeveyn dilinin kullanılmasının çocuğun dil öğreniminde ilerlemelere sebep olduğunu göstermektedir.  Bu konuşma tarzına maruz kalan çocukların fonetik farkları fark edebilmeleri kolaylaşmıştır ve konuşmayı ayırt etme oranları yükselmiştir.  Bunun yanında, ebeveyn dilinin bir başka önemli özelliği ise sosyal iletişimi geliştirmesidir.  Dahası, çocuklara heceleme ve ses tekrarları için büyük olanak sağlamaktadır. 

Ebeveyn dilini kullanan ailelerin çocuklarının henüz 6-14 aylıkken ses tekrarlama becerilerinin geliştiği, 14. aydan sonra ise kelime üretme miktarlarının da gözle görülür şekilde arttığı gözlemlenmektedir.  Çocukların erken dönemde maruz kaldıkları dil kullanımı, gelecekte sahip olacakları dil yeteneklerinin belirleyicisidir fakat dil gelişiminin önemi yalnızca konuşma beceriyle sınırlı kalmıyor bunun yanında ilerleyen dönemlerde çocukların okul başarılarını da etkilemektedir. 

Kuhl ve arkadaşlarının (2019) 6, 10 ve 14 aylık çocuklar ve ailelerinin katılımıyla yürüttüğü  bir deneyde ebeveynin konuşma sıklığı, konuşma stili (ebeveyn dili kullanımı vs. normal konuşma), sırayla konuşma alışkanlığı ve çocuğun seslendirme becerisi faktörleri üzerinden değerlendirmeler yapmıştır.

Sonuçlar ebeveyn stili konuşma tarzına sahip, bu dili kullanma sıklığı daha fazla olan ve sıra ile konuşma alışkanlığı olan ailelerin çocuklarının konuşmaya uygun kelime bulma becerisinin daha yüksek olduğunu göstermiştir.  Bunun yanında 18 aylık çocukların daha çok sayıda kelime üretebildikleri de görülmüştür. 

Ramirez, N. F., Lytle, S. R., & Kuhl, P. K. (2020). Parent coaching increases conversational turns and advances infant language development. Parent Coaching Increases Conversational Turns and Advances Infant Language Development, 117, 3484–3491. https://doi.org/10.1073/pnas.1921653117


Duygu Mehmetoğlu