Üç yıl sürecek olan bu boylamsal projemizde, aile ile okul ortamı arasındaki etkileşimlerin çocuğun akademik-bilişsel ve sosyal-duygusal gelişimi üzerindeki kısa ve uzun dönemli etkilerini araştırıyoruz.


Projede aileyle, okulla, mahalleyle ve çocukla ilgili değişkenlere yönelik bilgi toplamak amacıyla aynı anne-çocuk ikilileriyle ve çocukların devam ettiği sınıfların öğretmeniyle 3 farklı zamanda/turda (1. tur: anasınıfının 1. dönemi, 2. tur: anasınıfının 2. dönemi, 3. tur: ilkokul 1. sınıfın 2. dönemi) görüşülecektir.


Bu kapsamda, ailelerin çocuk yetiştirme ve formel eğitimle ilgili tutumlarının ve anaokulundaki kalite değişkenlerinin çocuk gelişimi üzerindeki etkilerini, aile (örn. ailenin sosyoekonomik düzeyi, ev ortamının fiziksel ve psikolojik özellikleri, bakım veren kişinin fiziksel sağlık ve ruh sağlığı özellikleri), çocuk (örn. yaş, cinsiyet, mizaç, çocuğun fiziksel sağlık ve ruh sağlığı özellikleri) ve mahalle (örn. mahalle ortamının fiziksel ve psikolojik özellikleri) ile ilgili diğer faktörleri göz önünde bulundurularak geniş bir çerçeveden inceliyoruz. Ayrıca, çalışmanın bitiminde, M.E.B. ile paylaşmak üzere, okul öncesi dönemdeki eğitim kurumları için kalite standartları belirlemeyi hedefliyoruz.

Şehir

12

Proje kapsamında İstanbul,Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van ve Diyarbakır’da çalışacağız.

Okul

114

Her okuldan birer anasınıfı şubesini ve her şubeden yaşları 57 ile 68 ay arasında değişen, 5i erkek 5i kız olmak üzere 10ar öğrenciyi ve bu öğrencilerin annelerini kapsamakta olup toplam 1140 çocuk-anne ikilisinden oluşmaktadır.

Proje Ekibi

Beyza Ateş-Şen

Proje Yürütücüsü

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünden aldı. Eylül 2019’dan beri MEF Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

Proje Asistanları

Hande Sodacı

Proje Koordinatörü

Koç Üniversitesi Psikoloji Doktora programında öğrenim görmektedir. Çocukların ana dilini nasıl öğrendiğini, bir veya birden fazla dil konuşurken hangi bilişsel süreçlerin iş başında olduğunu, ve eğitimde dijital teknoloji kullanımının çocukların bilişsel ve akademik gelişimiyle ilişkisini merak etmekte ve araştırmaktadır.

Dilara Keşşafoğlu

Proje Asistanı

Koç Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans programında öğrenim görmektedir. Çalışma ve ilgi alanları arasında erken çocukluk döneminde dil, yönetici işleyiş ve öz düzenleme becerilerinin gelişimi ve bu gelişimlerin ekran kullanımı bağlamında nasıl farklılık gösterdiği yer almaktadır.

Gizem Akel

Proje Asistanı

Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans programında öğrenim görmektedir. Çalışma ve ilgi alanları arasında erken çocukluk döneminde bilişsel ve sosyal-duygusal gelişim ve anne-çocuk ilişkisi ve aile ortamının çocuğun bu gelişimlerine olan etkisi yer almaktadır.

Feyza Nur Yılmaz

Proje Asistanı

Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında öğrenim görmektedir. Çalışma ve ilgi alanları arasında klinik süreçler haricinde çocukların (özellikle engelli çocukların) bilişsel süreçleri ve dil süreçleri yer almaktadır.